Kościół świętego Michała

Kościół świętego Michała w Sandomierzu

Kościół świętego Michała Archanioła w Sandomierzu powstał w latach 1686-1692. Łączy się z dawnym klasztorem panien benedyktynek i stanowi klasyczny przykład architektury barokowej.

Począwszy od samego planu, na jakim został wzniesiony, z prostokątną nawą i mniejszym, również prostokątnym prezbiterium, poprzez sklepienie kolebkowo ? krzyżowe, aż po ławki zdobione rzeźbionymi ornamentami będące dziełem siedemnastowiecznego stolarza, Wojciecha Pogody.

Na uwagę zasługuje pełna przepychu ambona o ciekawym motywie. Jeśli przyjrzymy się dokładniej, zauważymy, że z piersi świętego Benedykta wyrasta drzewo, którego konary oplatają figury innych świętych.

Pewną ciekawostką jest ogród znajdujący się przed kościołem, przy którym usytuowano dzwonnicę, kazalnicę oraz domek kapelana. Po zachodniej stronie można zauważyć przylegające do kościoła dawne budynki należące do klasztoru.