Góry Pieprzowe czyli sandomierskie Pieprzówki

Widok z Gór Pieprzowych w stronę Wisły

Góry Pieprzowe potocznie zwane sandomierskimi Pieprzówkami to jedno z przyrodniczo najpiękniejszych miejsc w regionie świętokrzyskim. Niestety, niedoceniane przez turystów. Oddalone są od Sandomierza o cztery kilometry. Chcąc przetrzeć szlaki sandomierskich gór, należy pojechać samochodem lub pójść pieszo. Bez względu na porę roku, góry przyciągają turystów a niezapomniane widoki pozostają w pamięci na długie lata.

Góry Pieprzowe są najstarszymi górami w Polsce. Stanowią rezerwat przyrody utworzony w 1979 roku o niezwykłym bogactwie zarówno przyrodniczym jak i florystycznym oraz geologicznym. Zbudowane głównie z brunatnoszarych łupków, które pod wpływem czynników atmosferycznych kruszą się i wyglądem przypominają pieprz. Góry Pieprzowe w Sandomierzu to malowniczo zaznaczona w krajobrazie krawędź Wyżyny Sandomierskiej, która schodzi w kierunku doliny Wisły.

Góry Pieprzowe słyną z dwunastu gatunków dziko rosnących róż. To największe skupisko dziko rosnącej róży w Europie i w Polsce. Z dwunastu gatunków, tylko dwa gatunki występują na Górach Pieprzowych, między innymi Róża Kostrakiewicza. Z 25 gatunków dzikich róż występujących w Polsce, 12 występuje wyłącznie w Górach Pieprzowych. >> Więcej o różach w Górach Pieprzowych

Teren Gór Pieprzowych ciągnie się przez około dwa kilometry, możemy spotkać tam wiele gatunków roślin chronionych a także, charakterystycznych tylko dla tego miejsca. W rezerwacie wyznaczono trasy dla wycieczek pieszych oraz rowerowych.

Góry Pieprzowe w Sandomierzu, czyli sandomierskie Pieprzówki posiadają zmienne ukształtowanie, w większości to strome i urwiste obszary. Odsłonięta skarpa jest bogato urzeźbiona podłużnymi rynnami erozyjnymi, nadającymi całości oryginalny i rzadko spotykany wygląd. Natomiast wyższe partie zboczy pokrywa warstwa lessu, na którym utrzymały się relikty flory stepowej. Pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru, na jakim znajduje się rezerwat, występują na nim siedliska skrajnie suche oraz mokre na przykład obszary z florą stepową, roślinność porastająca zwietrzałe łupki oraz tereny z szatą roślinną charakterystyczną dla siedlisk podmokłych. Jednak największe powierzchnie stanowią siedliska suche z gatunkami kserotermicznymi porastającymi skały łupków kambryjskich.

Musisz wiedzieć, że:

  • po deszczu w Górach Pieprzowych jest bardzo ślisko! I chodzenie może się przykro zakończyć
  • zimą zbocza mogą być śliskie i zlodowaciałe
  • ponieważ to obszar dość mocno nasłoneczniony, można spotkać gady i płazy, na przykład żmije
  • pamiętaj, Góry Pieprzowe to ścisły rezerwat przyrody i dlatego nie wolno palić ognisk, śmiecić i hałasować
  • przez Góry od Sandomierza przebiega czerwony szlak turystyczny
  • wbrew pozorom, w Górach Pieprzowych można zabłądzić
  • jeśli idzie się w grupie zorganizowanej, najlepiej pomoże przewodnik po Sandomierzu
  • od Sandomierza najlepiej dotrzeć piechotą, samochodem, grupy zorganizowane autokarem
  • dojechać można od Sandomierza w stronę Lublina, w prawo na Mściów. Dalej będzie już oznakowane
  • na same Góry Pieprzowe dojechać nie można. Około kilometra trzeba przejść

W Górach Pieprzowych występuje powszechnie roślinność kserotermiczna (zbiorowiska roślinne wykształcające się na siedliskach o bardzo silnym nasłonecznieniu, silnie nagrzewających się, z niewielką dostępnością wody) posiada charakterystyczne cechy przystosowawcze do środowisk skrajnie suchych na przykład drobne liście z włoskami i kloce zabezpieczające przed nadmierną transpiracją, dobrze wykształcona tkanka korkowa oraz zdrewniałe pędy. Teren Gór Pieprzowych w Sandomierzu, dzięki swojej różnorodności oraz pięknym widokom, jakie możemy spotkać w tym rejonie, jest niebywałą atrakcją turystyczną zarówno dla przyjezdnych jak i dla mieszkańców Sandomierza oraz okolicznych miejscowości.