Zabytki Sandomierza i okolic

Zabytki Sandomierza i okolic są bardzo obfite. Turyści planujący wypad do Sandomierza często poszukują informacji o atrakcjach znajdujących się także w bliższych lub dalszych okolicach Sandomierza. Żeby nie wybierać miejsc przypadkowo, warto wiedzieć, co można zobaczyć w regionie.

 Ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Jedna z najciekawszych siedemnastowiecznych budowli okolic Sandomierza. Niegdyś pełniła rolę siedziby Krzysztofa Ossolińskiego, wojewody sandomierskiego. Dziś co prawda bardziej są to ruiny niż zamek, ale wciąż wywierają zapewne nie mniejsze wrażenie niż w czasach swojej świetności. Zamek Krzyżtopór posiadał 365 okien (tyle, ile dni w roku), 52 pokoje (liczba tygodni w roku), 12 sal i 4 wieże. Istnieje teoria, że nad salą pełniącą funkcję jadalni znajdował się kryształowy sufit stanowiący dno ogromnego akwarium. Ten wspaniały zamek nie przetrwał jednak potopu szwedzkiego. Zamek oddalony jest od Sandomierza o 45 kilometrów. Znajduje się w miejscowości Ujazd, gmina Iwaniska (powiat opatowski).

Opatów

W tym mieście jest właściwie kilka obiektów chętnie odwiedzanych przez turystów. Kolegiata świętego Marcina to trójnawowa bazylika z transeptem, stanowiąca jeden z ważniejszych zabytków prezentujących styl romański. Brama Warszawska z kolei została wzniesiona w szesnastym wieku i należy do miejskich fortyfikacji. Innym, ważnym obiektem w Opatowie jest zespół klasztorny Bernardynów, wraz z kościołem. Ciekawa jest też podziemna trasa turystyczna, czyli dawne magazyny kupieckie ciągnące się pod miastem. Opatów oddalony jest od Sandomierza trzydzieści kilometrów.

Renesansowy pałac w Baranowie Sandomierskim, zwany małym Wawelem

Znajdujący się w Baranowie Sandomierskim szesnastowieczny pałac Leszczyńskich jest nazywany Małym Wawelem. Trudno nie zgodzić się z tym określeniem, kiedy porówna się obie budowle. Pierwotnie był to zamek rycerski, ale później przechodził w ręce różnych właścicieli. Podobno był odwiedzany przez Stefana Batorego. Baranów Sandomierski położony jest już w województwie podkarpackim, 35 kilometrów od Sandomierza.

Pocysterski zespół klasztorny w Koprzywnicy

Kościół świętego Floriana znajdujący się w Koprzywnicy powstał w trzynastym wieku, jednak został zniszczony w trakcie najazdu tatarskiego. Później był przebudowywany, ale obecnie można podziwiać tam romańskie detale architektoniczne, takie jak portal czy okna, kapitele oraz sklepienia krzyżowo-żebrowe. W kościele są jedyne w Polsce relikwie świętego Walentego. Odległość od Sandomierza około 27 kilometrów. Kierunek Kraków.

Klimontów

Niecałe 30 kilometrów od Sandomierza znajduje się Klimontów, założony w 1604 roku. Warto tam obejrzeć kościół kolegiacki świętego Józefa oraz kościół i dawny klasztor Dominikanów.

Pałac w Kurozwękach i hodowla bizonów

Można tam obejrzeć zamek zbudowany w czternastym wieku, a przebudowany na pałac w siedemnastym wieku. Na uwagę zasługuje również budynek administracji z dziewiętnastego wieku oraz brama wjazdowa datowana na 1770 rok. Ogromne wrażenie robi również park. Obecnie to bardzo dobrze dla turystów nastawione miejsce. Oprócz samego pałacu oglądamy bizony, są rodeo, podziemia, wnętrza pałacu. Jedno z ciekawiej zagospodarowanych turystycznie miejsc w regionie. Od Sandomierza Kurozwęki oddalone są o 59 kilometrów. Położone są w powiecie staszowskim.

Szydłów. Miasto otoczone murami

 

Miłośnicy budowli ochronnych powinni zobaczyć świetnie zachowane średniowieczne mury obronne z blankami i strzelnicami z czternastego wieku. W tym samym mieście zobaczymy również zabytkowe dwa kościoły, w tym pod wezwaniem Wszystkich Świętych stanowiący przykład architektury gotyckiej. Turystów zainteresuje także zamek oraz późnorenesansowa synagoga, gdzie mieści się muzeum. Szydłów od Sandomierza oddalony jest o 66 kilometrów. Miasto położone jest w powiecie staszowskim.