Kościół świętego Ducha

Późnobarokowy ołtarz główny z 1770 roku

Gotycki kościół świętego Ducha w Sandomierzu to jedna z najstarszych budowli Sandomierza, a jednocześnie kolebka dobroczynności w tym mieście. Jego początki sięgają 1222 roku.

W tymże właśnie roku kasztelan krakowski Żegota herbu "Topór" zadecydował o ufundowaniu takiego kościoła oraz przylegającego do niego klasztoru tzw. szpitalników, zwanych również Duchakami. Ostatecznie został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Zadaniem zakonników było prowadzenie szpitala dla najuboższych mieszkańców miasta. Od 1819 roku opieka nad kościołem, klasztorem oraz szpitalem została przekazana siostrom Szarytkom. W tej chwili kościół posiada rektora. Nie jest parafialny.

Ostatecznie został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Zadaniem zakonników było prowadzenie szpitala dla najuboższych mieszkańców miasta. Od 1819 roku opieka nad kościołem, klasztorem oraz szpitalem została przekazana siostrom Szarytkom. W tej chwili kościół posiada rektora. Nie jest parafialny.

Ponieważ pierwotnie zbudowano go z drewna, spłonął podczas najazdu Litwinów w 1349 roku. Od tamtej pory losy budynku były burzliwe. Pięć pożarów w XIV, XV i XVI wieku rujnowało kościół i za każdym razem wymagał odbudowy. Nie ominęły go też zniszczenia wojenne.

Liczne przebudowy pozostawiły ślady charakterystyczne dla różnych epok. Choć świątynia została wzniesiona zgodnie z panującymi w średniowieczu gotyckimi normami i duża jej część zachowała taki wygląd (jak układ, plan na jakim wzniesiono kościół oraz pierwsze trójdzielne sklepienie krzyżowe wsparte na filarze na środku nawy, jak i wygląd od strony prezbiterium), wnętrze jest już barokowe, natomiast od strony ulicy Opatowskiej możemy podziwiać klasycystyczną fasadę.

Odwiedzając to miejsce warto zwrócić szczególną uwagę na późnobarokowy ołtarz główny z 1770 roku, a także obraz ukazujący Zesłanie Ducha Świętego. Imponująco prezentują się również barokowe ołtarze boczne, a także ambona będąca klasycznym przykładem dzieła w stylu rokoko. Planując wycieczkę po tych okolicach Sandomierza warto będzie zobaczyć również Bramę Opatowską, wejść na taras widokowy zlokalizowany na jej szczycie oraz obejrzeć z zewnątrz budynek dawnej Synagogi, obecnie Archiwum Państwowe.