Collegium Gostomianum

Collegium Gostomianum. Widok od strony skarpy wschodniej

Obecna szkoła średnia mieszcząca się w Collegium Gostomianum w Sandomierzu jest jedną z najbardziej elitarnych w Polsce. Jednocześnie jej historia zalicza ją do tych z najdłuższą tradycją.

Początki datowane są na 1602 rok, kiedy to Hieronim Gostomski, kasztelan sandomierski i wojewoda poznański ufundował szkołę jezuicką. Prowadzony przez zakonników ośrodek dopiero po 1773 roku stał się świecki.

Budynek składa się aż z sześciu kondygnacji, w najniższych poziomach, poniżej gruntu znajdują się oryginalne katakumby jezuitów. Część podziemnych sal przerobiono na klasy, a inne są zamknięte i nieużytkowane. Całość zachowała swój oryginalny układ, wraz z dekoracyjnymi sklepieniami i eliptyczną klatką schodową. Co ciekawe, projekt Collegium powstał w Rzymie.